Redakcja

Recenzenci

dr Anna Dorota Bilon, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

† Ryszard Borowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska

dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

prof. dr hab. Joanna Maria Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. dr hab. Elżbieta Matynia, New School for Social Research, New York, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Teresa Mendel, Uniwersytet Gdański, Polska

Dr Adrianna Maura Nizińska, Wydział Nauk Pedagogicznych. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Prof. dr hab. Urszula Ostrowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Katedra Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań, Polska

Dr hab. Wiesław Marian Ambrozik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Dr hab. Grażyna Bartkowiak, Gnieżnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Polska

Dr hab. Tomasz Biernat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr hab. Józef Jan Binnebesel, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej, Polska

Dr. Milda Bredikyte, Lithuanian University of Educational Sciences, Litwa

Dr Avril Brock, Leeds Metropolitan University, Zjednoczone Królestwo

Dr hab. Hanna Wanda Brycz, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Polska

Prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Dr hab. Ryszarda Cecylia Cierzniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska

Dr Sylwia Zuzanna Cisek, Uniwersytet Southampton,UK, Zjednoczone Królestwo

Wanda Maria Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Polska

Dr Krzysztof Dziedzic, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Prof. Ritva Engestrom, University of Helsinki, Finlandia

Prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Dr Karolina Follis, Department of Politics Philosophy and Religion Lancaster University, Zjednoczone Królestwo

Dr hab. Rafał Piotr Godoń, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Jakub Grygar, Institut of Sociological Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague, Czechy

Prof. Eric Gutstein, University of Illinois at Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Dr hab. Marek Józef Heine, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Dr hab. Grażyna Kosiba, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska

Dr hab. Hanna Ewa Kostyło, Katedra Pedagogiki Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK Bydgoszcz, Polska

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska

Dr hab. Maria Reut, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha, Uniwersytet mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Dr Krzysztof Skorulski, Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft, Innsbruck, Austria

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr hab. Maria Strykowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr hab. Aleksandra Tokarz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Psychologii, Polska

Cristina Coimbra Vieira, University of Coimbra, PortugaliaLicencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452